Mijlpalen per project

€ 33.000 van de € 33.000 ontvangen

 • Nieuw kinderhuis (eenmalig) 100% 100%

€ 13.000 van de € 13.000 ontvangen

 • Nieuwe inboedel kinderhuis (eenmalig) 100% 100%

€ 6.600 van de € 13.000 ontvangen

 • Onderwijskosten kinderen (jaarlijks) 51% 51%

€ 32.119 van de € 48.000 ontvangen

 • Operationele kosten kinderhuis (jaarlijks) 67% 67%

€ 0 van de € 63.000 ontvangen

 • Extra schoolgebouwen (eenmalig) 0% 0%

€ 0 van de € 16.000 ontvangen

 • Inventaris voor school (eenmalig) 0% 0%

€ 0 van de € 26.000 ontvangen

 • Nieuwe schoolkantine (eenmalig) 0% 0%

€ 0 van de € 7.000 ontvangen

 • Inventaris schoolkantine (eenmalig) 0% 0%

€ 55 van de € 2.300 ontvangen

 • Nieuw waterfilter (eenmalig) 2.4% 2.4%

€ 0 van de € 20.000 ontvangen

 • Extra schoolbussen (eenmalig) 0% 0%

€ 0 van de € 11.000 ontvangen

 • Nieuw speelveld voor de schoolkinderen (eenmalig) 0% 0%

€ 376 van de € 38.418 ontvangen

 • Operationele kosten school (jaarlijks) 1% 1%

€ 0 van de € 16.800 ontvangen

 • Vaardigheidstrainingen voor arme jongeren (jaarlijks) 0% 0%
Translate »