Mijlpalen per project

€ 33.000 van de € 33.000 ontvangen

 • Nieuw kinderhuis (eenmalig) 100% 100%

€ 13.000 van de € 13.000 ontvangen

 • Nieuwe inboedel kinderhuis (eenmalig) 100% 100%

€ 9.100 van de € 13.000 ontvangen

 • Onderwijskosten kinderen (jaarlijks) 70% 70%

€ 45.077 van de € 48.000 ontvangen

 • Operationele kosten kinderhuis (jaarlijks) 94% 94%

€ 0 van de € 63.000 ontvangen

 • Extra schoolgebouwen (eenmalig) 0% 0%

€ 10.000 van de € 16.000 ontvangen

 • Inventaris voor school (eenmalig) 63% 63%

€ 0 van de € 26.000 ontvangen

 • Nieuwe schoolkantine (eenmalig) 0% 0%

€ 0 van de € 7.000 ontvangen

 • Inventaris schoolkantine (eenmalig) 0% 0%

€ 105 van de € 2.300 ontvangen

 • Nieuw waterfilter (eenmalig) 4% 4%

€ 0 van de € 20.000 ontvangen

 • Extra schoolbussen (eenmalig) 0% 0%

€ 0 van de € 11.000 ontvangen

 • Nieuw speelveld voor de schoolkinderen (eenmalig) 0% 0%

€ 526 van de € 38.418 ontvangen

 • Operationele kosten school (jaarlijks) 1% 1%

€ 0 van de € 16.800 ontvangen

 • Vaardigheidstrainingen voor arme jongeren (jaarlijks) 0% 0%
Translate »