Steun een opleidings- en skillstraining programma

Veel jonge mensen in Nepal leven in zware armoede. Dit komt mede doordat ze nooit de kans hebben gekregen om een fatsoenlijke basisopleiding te volgen of een vaardigheid bezitten. Met onze speciefieke opleidings- en skilsstrainings programma geven we jonge werkloze mensen een betere kans op de arbeidsmarkt, zodat ze voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.

Doneer maandelijks
Doneer eenmalig
Total


Translate