Home
Project
Nest
ONZE MISSIE IS OM MENSEN ZELFREDZAAM TE MAKEN
STICHTING
About Us
De filosofie van Project Nest is om de mensen in staat te stellen kansen en faciliteiten te creëren. We willen voorkomen dat we eindeloos geld en/of middelen blijven geven. Mensen worden afhankelijk van ons en verliezen hun creativiteit. Met de faciliteiten voor medische zorg, kennis en bescherming kunnen we ze versterken.


Team
Enkele van onze projecten
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Een nieuw kinderhuis
voor onze kinderen
Bouwen van een schoolkantine
Bouwen van een school
PlayPause

€ 46.055 van de € 191.300 ontvangen

  • Eenmalige kosten projecten 24% 24%

€ 27.608 van de € 116.218 ontvangen

  • Jaarlijkse kosten projecten 24% 24%

Wie zijn wij?

Stichting Project Nest is een stichting in Nederland. Wij richten ons op 3 domeinen:

  • Gezondheid
  • Educatie
  • Bescherming

Voornamelijk voor gezinnen uit afgelegen arme gebieden en kansarme kinderen in India en Nepal.

Ook helpen wij bestaande stichtingen (zoals Stichting Green Society en Stichting Sano Ghar in Nepal) die zich focussen op de drie domeinen, maar die door een tekort aan (financiële) middelen niet van de grond komen.

Hieronder vind je onze jaarverslagen, presentaties en andere relevante informatie (zodra beschikbaar).

Beloningsbeleid
De bestuurders in Nederland ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Toezicht

Wij gaan zorgvuldig om met alle donaties en steun die wij van onze donateurs krijgen. Naast het vier-ogen principe door het bestuur in Nederland, vinden er ook controles plaats in Nepal en India door toezichthouders met betrekking tot alle donaties en financiële transacties. Dit wordt jaarlijks gerapporteerd aan onze penningmeester in Nederland.

ANBI

Stichting Project Nest is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Mijlpalen bereikt

Aantal donateurs

Projecten gerealiseerd

Translate »