Home
Project
Nest
ONZE MISSIE IS OM MENSEN ZELFREDZAAM TE MAKEN
STICHTING
About Us
De filosofie van Project Nest is om de mensen in staat te stellen kansen en faciliteiten te creëren. We willen voorkomen dat we eindeloos geld en/of middelen blijven geven. Mensen worden afhankelijk van ons en verliezen hun creativiteit. Met de faciliteiten voor medische zorg, kennis en bescherming kunnen we ze versterken.


PlayPause

In 2022 is ons kinderhuis officieel geopend!

Begroting 2023

€ 25 van de € 158.985 ontvangen

  • Eenmalige kosten projecten 0% 0%

€ 17.562 van de € 69.839 ontvangen

  • Jaarlijkse kosten projecten 25% 25%

Wie zijn wij?

Stichting Project Nest is een stichting in Nederland. Wij richten ons op 3 domeinen:

  • Gezondheid
  • Educatie
  • Bescherming

Voornamelijk voor gezinnen uit afgelegen arme gebieden en kansarme kinderen in India en Nepal.

Ook helpen wij bestaande stichtingen die zich focussen op de drie domeinen, maar die door een tekort aan (financiële) middelen niet van de grond komen.

Bankgegevens

IBAN: NL03 INGB 0009 6752 31
Ten name van Stichting Project Nest
BIC-code: INGBNL2A

Doneer via de QR-Code

Hieronder vind je onze jaarverslagen, presentaties en andere relevante informatie.

Beloningsbeleid
De bestuurders in Nederland ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Toezicht

Wij gaan zorgvuldig om met alle donaties en steun die wij van onze donateurs krijgen. Naast het vier-ogen principe door het bestuur in Nederland, vinden er ook controles plaats in Nepal en India door toezichthouders met betrekking tot alle donaties en financiële transacties. Dit wordt jaarlijks gerapporteerd aan onze penningmeester in Nederland.

ANBI

Stichting Project Nest is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Mijlpalen bereikt

Aantal donateurs

Projecten gerealiseerd

Updates

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar namens Stichting Project Nest! ⭐️🎄🎉❤️ Wellicht ben je vandaag onderweg naar familie en/of vrienden? Of zijn familie en/of vrienden onderweg naar jou....

read more
Translate »