Slide

Ons verhaal

Onze missie is om zelfredzaamheid
te creëren.

De initiatiefnemer is Ricky Mahabier. Tijdens een reis kwam hij in arme delen van Nepal en India terecht. Hij werd enorm geraakt door het lot van de mensen en raakte geïnspireerd om de omstandigheden te gaan verbeteren. Na 15 jaar voor Meeùs/AON te hebben gewerkt heeft Ricky in 2018 zijn baan opgezegd en heeft zijn hart gevolgd. Hij pendelt op en neer om op locatie het verschil te gaan maken.

De filosofie achter “Project NEST”

De naam

Waarom “Project”? Elke gebeurtenis in het leven is net als een project, het overkomt je, je raakt erbij betrokken of het is een deel van je leven. Hoe dan ook, je zult het beste ervan moeten maken met de middelen die je hebt. Waarom “Nest”? Dit is een plek waar je je veilig voelt vanaf de dag dat je geboren wordt, een plek die iedereen kent, het is je “thuis”.

De kleuren

Project Nest heeft drie kleuren: rood, geel en blauw. Dit zijn de drie primaire kleuren, die het fundament zijn, waarmee je alle kleuren kunt maken. Het is het bewijs dat je niet veel nodig hebt om iets “moois” te creëren. Dat is ook de filosofie van Project Nest: Je hebt niet veel nodig om grote doelen te behalen, zolang je de juiste elementen met elkaar mixt.

Het logo

Het logo representeert de drie domeinen waar Project Nest zich op richt: “De 2 slangen om de staaf” staan voor gezondheid, Dat symbool, de esculaap, staat voor geneeskunde. “Het boek” staat voor educatie en training van vaardigheden. “Het huis” staat voor bescherming door het bieden van een onderkomen en kleding.
“De hand” in de schoorsteen is “de helpende hand” die onze donateurs bieden. De drie strepen “rood, geel en blauw” onder het huis symboliseren een “nest”.

Block
De wortel van de meeste problemen en armoede
komt voornamelijk door vier hoofdoorzaken
Natuurrampen
Door aardbevingen en overstromingen in het (recente) verleden zijn gezinnen al hun bezittingen kwijt geraakt.
Burgeroorlogen
Door gevoerde burgeroorlogen zijn gezinnen ontwricht en kinderen hun ouders kwijt geraakt.
Bewustzijn over gezondheid
Door gebrek aan bewustzijn m.b.t. hygiëne
en gezondheid raken arme mensen ziek en
door de afstanden naar de ziekenhuizen
sterven onnodig mensen of ontstaan er
schulden door ziekenhuisrekeningen.
Gebrek aan educatie
Door gebrek aan educatie is er werkloosheid en daardoor structurele armoede, vooral bij de mensen uit de afgelegen gebieden.
Slide 2
Wat is onze missie?

Onze missie is om zelfredzaamheid te bevorderen voor gezinnen uit arme dorpen en kansarme kinderen bescherming en hulp te bieden.

Ook helpen wij bestaande stichtingen die zich ook focussen op de drie onderstaande domeinen, maar die door een tekort aan (financiële) middelen niet van de grond komen.

Gezondheid

  • Bewustwording
  • Preventie
  • Basisbehandeling

Bewustwording te creëren in hygiëne, inzicht te geven in preventie m.b.t. gezondheid en een basisbehandeling te bieden ter genezing.

Educatie

  • Basiseducatie
  • Vaardigheden
  • Trainingen

Basiseducatie te geven aan kinderen, en vaardigheden te leren aan volwassen en mensen basistrainingen te geven.

Bescherming

  • Huisvesting
  • Kleding
  • Calamiteiten

Huisvesting en kleding bieden aan kinderen en hulp te bieden bij calamiteiten.

Slide
Op welke manieren kun je ons steunen
Project

Steun één van de projecten

Bedrijf

Steun als collega’s van een bedrijf

Expertise en netwerk

Helpen met expertise/waardevol netwerk

Goederen en faciliteiten

Steun ons met het aanschaffen van goederen en faciliteiten

Trainingen

Steun een opleidings- en skillstraining programma

Actie

Volgt binnenkort...

Translate