Ons verhaal
Onze missie is om zelfredzaamheid te creëren

De initiafnemer is Ricky Mahabier. De reis naar vooral de arme- en afgelegen delen van Nepal en India heeft hem enorm geraakt en ook geinspireerd. Hij komt daar inmiddels de afgelopen 3 jaren regelmatig. Na 15 jaar voor Meeùs/AON te hebben gewerkt heeft Ricky in 2018 zijn baan opgezegd en zijn hart gevolgd en is voor een onbepaalde tijd vertrokken naar Nepal en India.

Slider

De filosofie achter “Project NEST”

De naam

Waarom “Project”: elke gebeurtenis in het leven is net als een project, het overkomt je, je raakt erbij betrokken of het is een deel van je leven. Hoe dan ook je zult het beste ervan moeten maken met de middelen die je hebt. Waarom “Nest”. Dit is een plek waar je je veilig voelt vanaf de dag dat je geboren wordt, een plek die iedereen kent, het is je “thuis”.

De kleuren

Project Nest heeft drie kleuren: rood, geel en blauw. Dit zijn de drie primaire kleuren, die het fundament zijn, waarmee je alle kleuren kunt maken. Het is het bewijs dat je niet veel nodig hebt om iets “moois” te creëren. Dat is ook de filosofie van Project Nest: Je hebt niet veel nodig om grote doelen te behalen, zolang je de juiste elementen met elkaar mixt.

Het logo

Het logo representeert de drie domeinen waar Project Nest zich op richt: “De 2 slangen om de staaf” staat voor gezondheid, Dat symbool, de esculaap, staat voor geneeskunde. “Het boek” staat voor educatie en training van vaardigheden. “Het huis” staat voor bescherming door het bieden van een onderkomen en kleding.
“Het hand” in de schoorsteen is “het helpende hand” die onze donateurs bieden. en de drie strepen “blauw, geel en rood” onder het huis symboliseert een “nest”.

De wortel van de meeste problemen en armoede
komt voornamelijk door vier hoofdoorzaken
Natuurrampen
Door aardbevingen en overstromingen in het (recente) verleden zijn gezinnen al hun bezittingen kwijt geraakt.
Burger oorlogen
Door gevoerde burgeroorlogen zijn gezinnen ontwricht en kinderen wees geworden.
Bewustzijn over gezondheid
Door gebrek aan bewustzijn m.b.t. hygiene
en gezondheid raken arme mensen ziek en
door de afstanden naar de ziekenhuizen
sterven onnodig mensen of ontstaan er
schulden door ziekenhuisrekeningen.
Gebrek aan educatie
Door gebrek aan educatie is er werkloosheid en daardoor structurele armoede, vooral bij de mensen uit de afgelegen gebieden.
Slider
Wat is onze missie?

Onze missie is om zelfredzaamheid te bevorderen voor gezinnen uit arme dorpen en kansarme (wees) kinderen bescherming en hulp te bieden.

Ook helpen wij bestaande stichtingen (zoals Stichting Green Society en Stichting Sanu Ghar in Nepal) die zich focussen op de drie domeinen, maar die door een tekort aan (financiele) middelen niet van de grond komen.

Slider

Gezondheid

  • Bewustwording
  • Preventie
  • Basis behandeling

Bewustwording te creëren in hygiene, inzicht te geven in preventie m.b.t. gezondheid en een basis behandeling te bieden ter genezing

Educatie

  • Basis educatie
  • Vaardigheden
  • Trainingen

Basis educatie te geven aan kinderen, en vaardigheden te leren aan volwassen en mensen basis trainingen te geven

Bescherming

  • Huisvesting
  • Kleding
  • Calamiteiten

Huisvesting en kleding bieden aan (wees)kinderen en hulp te bieden bij calamiteiten

Op welke manieren kun je ons steunen

De gelinkte pagina's zijn nog niet werkend. Hier wordt aan gewerkt.

Project

Steun een van de projecten

Bedrijf

Steun als collega’s van een bedrijf

Expertise en netwerk

Helpen met expertise/waardevol netwerk

Goederen en faciliteiten

Steun ons met het aanschaffen van goederen en faciliteiten

Trainingen

Steun een opleidings- en skillstraining programma

Actie

Volgt binnenkort...

Slider